ثبت اسناد خرید شامل استعلام ، پاسخ استعلام ، سفارش خرید ، فاکتور خرید,امکان محاسبات خرید بر اساس ریال و ارز
نرم افزار پیگیری و کنترل مراحل خرید
1- تعریف گروه های تامین کننده بعنوان اصلی و فرعی از جهت نوع فعالیت کالای بازرگانی 2- تعریف تامین کننده و امکان انتساب گروه کالای بازرگانی ، امتیاز و رتبه ارزیابی ، نوع تامین کننده و ... به تامین کننده 3- امکان دسته بندی تامین کننده شامل کارپرداز ، فروشنده و پیمانکار 4- امکان انتساب ماهیت های متعدد به تامین کنندگان 5- تعریف کلاس و گروه کالا بازرگانی به صورت اصلی و فرعی 6- تعریف مشخصات کالای بازرگانی و انتساب ماهیت به کالا و تعریف مشخصات فیزیکی کالا شامل طول ، عرض ، ارتفاع ، واحد وزن ، مقدار وزن و ... 7- امکان تعریف سه واحد شامل واحد جزء ، واحد کل و واحد فرعی به کالا بازرگانی و انتساب ضریب تبدیل هر واحد به یکدیگر 8- تعریف نوع خریدهای متعدد و انتساب آن به بخش 9- تعریف انواع موضوعات اضافات و کسورات شامل مالیات و عوارض ارزش افزوده ، حمل ، بسته بندی ، تخفیف ها با مشخص کردن اولویت محاسبه آن 10- امکان تعیین نوع محاسبه شامل درصدی ، مبلغی و فرمول نویسی به اضافات و کسورات 11- امکان تعیین محاسبه اضافات و کسورات در سطح سند یا ردیف سند و نمایش جزئیات آن در اسناد خرید 12- تعریف ضابطه اضافات و کسورات به نسبت نوع خرید و تاریخ اجرای محاسبه 13- امکان محاسبات خرید بر اساس ریال و ارز 14- امکان ارتباط سیستم خرید و سیستم انبار و ارسال اطلاعات سفارش خرید به سیستم انبار و نمایش اطلاعات رسید انبار در سیستم خرید 15- ثبت درخواست خرید و تایید آن 16- امکان برنامه ریزی درخواست خرید 17- ثبت اسناد خرید شامل استعلام ، ارسال استعلام، پاسخ استعلام ، سفارش خرید ، فاکتور خرید 18- امکان لیست مقایسه قیمت خرید فروشندگان و تعیین فروشنده برنده بر اساس بهای واحد ، رتبه فروشنده و مبلغ کل 19- تعریف ضابطه اسناد خرید و انتقال سند حسابداری خرید به سیستم حسابداری مالی 20- امکان صدور سند حسابداری به تفکیک شماره سند،تاریخ سند،تجمیعی،... براساس ضابطه تعیین شده 21- امکان انتساب اطلاعات حمل شامل : شرکت حمل ، راننده ، شماره ماشین و ... به اسناد خرید 22- امکان انتقال مانده اسناد خرید به سال بعد 23- امکان ارتباط خرید و وجوه و نمایش وضعیت تراز خریدار 24- امکان تعریف انواع روش های خرید 25- امکان تعریف مراحل چرخه خرید و تقدم و تاخر مراحل 26- امکان انتساب مراحل چرخه خرید به روش های خرید 27- نمایش ، کنترل و پیگیری مراحل چرخه کنترل خرید 28- امکان برنامه ریزی مجدد مانده درخواست خرید

تاريخ ارسال: 1393/6/19

تعداد بازدید: 1278

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |